• Amanda Mir

  Amb les Pràctiques Restauratives he comprovat mes d’una vegada, la capacitat que tenen els i les alumn@s d’ empatitzar millor entre ells/elles, d’ésser més sincers,d’anticipar les necessitats dels altres abans que les pròpies, de millorar les relacions.Tenint present que la convivència a l’aula i al centre es tornar mes autèntica, donat la gran quantitat de…

 • Mica Garau López

  Cada cop que participo d’un cercle sento el poder de totes i cada una de les persones que el componen, participar-hi em fa créixer i sentir-me’n part.

 • Present Ortiz Far

  Moltes vegades a les escoles relacionam cercles amb resolució de conflictes, però va més enllà. És una eina potent que crea vincles i sentiment de pertinença a una comunitat. És una eina totalment INCLUSIVA, on es parla des del respecte, l’empatia, la responsabilitat i que ajuda a reconstruir relacions.

 • Francesc Melià Barceló

  Quan els cercles de diàleg es realitzen de manera habitual esdevenen un ritual de grup. Una rutina en un espai de confiança i seguretat que referma el sentiment de pertinença per a les persones que hi prenen part. Es potencia el vincle entre elles i el fet de sentir-se membres d’una comunitat

 • Betlem Mora Capó

  Els principis restauratius m’acompanyen i guien les meves relacions personals i professionals. Per mi és essencial el primer principi, tothom té una perspectiva pròpia, única i valuosa sobre qualsevol situació donada i cal oferir l’oportunitat d’expressar-la i de sentir-se escoltat/da de forma restaurativa.

 • Dolors Lafarga Alfonso

  Les Pràctiques restauratives ens permeten crear vincles positius amb els altres i així fer comunitat. Escoltar els altres i sentir-nos escoltats, reconeguts i respectats. Poder expressar les nostres necessitats de manera assertiva. Cada persona és responsable de la seva realitat i té les eines per resoldre les dificultats que sorgeixen.

 • Blanca Moll Benejam

  Els principis restauratius m’han aportat un marc, una filosofia nova d’entendre la vida i les relacions. Massa vegades veim només les accions, la conducta. Baixar la mirada als pensaments que hi ha al darrera i les emocions que aquests provoquen pot ser una passa essencial per un millor enteniment. 

 • Marta Escoda Trobat

  Els principis restauratius, el meu credo: cadascú té una visió única i valuosa; els pensaments influeixen en els sentiments i ambdós en les accions; les nostres accions afecten qui ens envolta; amb les necessitats cobertes per oferir el millor; són les persones afectades per un conflicte qui l’han de resoldre.

 • Anabel González Vallés

  Col·laborar perquè les persones incorporin estratègies per parlar de manera més afectiva i també efectiva, i veure com s’estableixen relacions més positives i humanes, m’encanta!!!. Emprant les expressions afectives tot d’una veiem que l’altra persona no se sent jutjada, ni atacada i es mostra més oberta a la nostra petició.

 • Laura Ortiz Sola

  Participar dels cercles m’empodera com a persona. Em permet compartir espais inclusius de comunicació emocional, on es reforcen els vincles socioafectius del grup i es generen experiències de convivència en valors.

 • Remei Fernández Revelles

  Els cercles de diàleg són una eina poderosa per a generar comunitat, que potencien el sentiment de grup i el compromís personal. Treballar vincles saludables entre les persones permet una millora de les relacions interpersonals. Una bona escolta i comunicació afectiva, afavoreixen un benestar personal, millorant l’autoestima i la confiança.

 • Oscar Prat Vallés

  Qualsevol grup humà (classe, claustre, família) és una comunitat en la qual els seus membres estan en constant interacció. Les PR m’ajuden a recordar quins són els aspectes essencials perquè el grup funcioni, són una guia: fomentar vincles, tenir-ne cura, animar a la participació i restaurar relacions quan es deterioren.