Betlem Mora Capó

Betlem Mora


Els principis restauratius m’acompanyen i guien les meves relacions personals i professionals. Per mi és essencial el primer principi, tothom té una perspectiva pròpia, única i valuosa sobre qualsevol situació donada i cal oferir l’oportunitat d’expressar-la i de sentir-se escoltat/da de forma restaurativa.