Assessorament


Oferim assessorament a les comunitats que ho sol·licitin en relació a:

  • Pràctiques Restauratives
  • Competència social i emocional
  • Mediació
  • Assetjament
  • Resolució positiva de conflictes