Què feim?


L’activitat de l’Associació se centra en dos àmbits:

Les reunions mensuals -físiques o virtuals- en què participen membres de l’Associació per a intercanviar experiències.

La formació:

  • interna (per a membres de l’Associació)
Formació interna a Pina – 2019
  • externa (per als grups que ho sol·liciten)
Esporles – 2014