Blanca Moll Benejam


Els principis restauratius m’han aportat un marc, una filosofia nova d’entendre la vida i les relacions. Massa vegades veim només les accions, la conducta. Baixar la mirada als pensaments que hi ha al darrera i les emocions que aquests provoquen pot ser una passa essencial per un millor enteniment.