Amanda Mir


Amb les Pràctiques Restauratives he comprovat mes d’una vegada, la capacitat que tenen els i les alumn@s d’ empatitzar millor entre ells/elles, d’ésser més sincers,
d’anticipar les necessitats dels altres abans que les pròpies, de millorar les relacions.
Tenint present que la convivència a l’aula i al centre es tornar mes autèntica, donat la gran quantitat de diversitat cultural que hi ha als centres. 
Es una eina educativa molt humana, molt propera i sobretot molt efectiva.