Mica Garau López

Mica Garau López

Cada cop que participo d’un cercle sento el poder de totes i cada una de les persones que el componen, participar-hi em fa créixer i sentir-me’n part.