Remei Fernández Revelles

Remei Fernández Revelles

Els cercles de diàleg són una eina poderosa per a generar comunitat, que potencien el sentiment de grup i el compromís personal. Treballar vincles saludables entre les persones permet una millora de les relacions interpersonals. Una bona escolta i comunicació afectiva, afavoreixen un benestar personal, millorant l’autoestima i la confiança.