Dolors Lafarga Alfonso


Les Pràctiques restauratives ens permeten crear vincles positius amb els altres i així fer comunitat. Escoltar els altres i sentir-nos escoltats, reconeguts i respectats. Poder expressar les nostres necessitats de manera assertiva. Cada persona és responsable de la seva realitat i té les eines per resoldre les dificultats que sorgeixen.