Marta Escoda Trobat

Marta Escoda Trobat

Els principis restauratius, el meu credo: cadascú té una visió única i valuosa; els pensaments influeixen en els sentiments i ambdós en les accions; les nostres accions afecten qui ens envolta; amb les necessitats cobertes per oferir el millor; són les persones afectades per un conflicte qui l’han de resoldre.