Categoría: Testimonis

 • Remei Fernández Revelles

  Remei Fernández Revelles

  Els cercles de diàleg són una eina poderosa per a generar comunitat, que potencien el sentiment de grup i el compromís personal. Treballar vincles saludables entre les persones permet una millora de les relacions interpersonals. Una bona escolta i comunicació afectiva, afavoreixen un benestar personal, millorant l’autoestima i la confiança.

 • Oscar Prat Vallés

  Oscar Prat Vallés

  Qualsevol grup humà (classe, claustre, família) és una comunitat en la qual els seus membres estan en constant interacció. Les PR m’ajuden a recordar quins són els aspectes essencials perquè el grup funcioni, són una guia: fomentar vincles, tenir-ne cura, animar a la participació i restaurar relacions quan es deterioren. 

 • Àngels Garcia Cunyat

  Àngels Garcia Cunyat

  Quan sent que quelcom no funciona bé em pregunto si s’ha seguit el procés just: objectius clars, participació i explicació. Les persones confiem i col·laborem més unes amb altres si sentim que som tractades amb justícia. El procés just m’ajuda a valorar si les decisions preses segueixen els principis restauratius.

 • Asun Gallardo Bonet

  Asun Gallardo Bonet

  Les petites reunions permeten als alumnes mediadors gestionar amb autonomia i amb una estructura clara els conflictes que es presenten utilitzant el diàleg restauratiu, això potencia la responsabilitat i facilita la presa de decisions de les persones que hi participen per tal de garantir una resolució pacífica.

 • Victòria Picó Aguiló

  Victòria Picó Aguiló

  Entenc l’escolta com una de les millors maneres que tenim per cuidar les persones. Quan puc escoltar l’altre amb empatia, quan puc comprendre’l profundament i mostrar-li interès autèntic, facilit que visqui amb més calma i confiança el conflicte i la dificultat. Viure amb aquesta actitud esdevé aleshores necessitat i compromís.

 • David Camps Pons

  David Camps Pons

  Les pràctiques restauratives volen fer incidència de manera intencional, estructurada i proactiva sobre la convivència. Des del meu punt de vista, són una estratègia o conjunt de pràctiques, per a conrear-la en positiu. En conjunt, les pràctiques restauratives m’han fet comprendre i complementar la meva visió sobre l’educació emocional.

 • Aina Amengual Rigo

  Aina Amengual Rigo

  La reunió restaurativa és una eina molt potent! Ajuda els alumnes a desenvolupar l’empatia, a responsabilitzar-se dels seus actes i a reparar el mal causat. Facilitar una reunió em pot crear tensió però sempre em fa sentir bé i em recorda que, en aquest món, necessitam més confiança, empatia i amor.

 • Lluisa Ramis Torres

  Lluisa Ramis Torres

  L’escolta activa m’ha ajudat a poder millorar la meva relació amb les persones que m’envolten. El fet d’estar amb qui em xerra i regalar-li temps, ens ajuda a connectar i, el més important, fa que l’altre pugui organitzar els seus pensaments i trobar possibles solucions.

 • Vicenç Rul·lan Castañer

  Vicenç Rul·lan Castañer

  La finestra de la disciplina social o de la participació em recorda la importància que cadascú faci la seva part. Fer les coses AMB els altres: cadascú es fa responsable dels seus actes, rebent el suport que necessita però fent tot el que pugui de manera autònoma i solidària.

 • Candi Enciso Figueroa

  Candi Enciso Figueroa

  El treball amb les expressions afectives ens serveix per autoconèixer-nos i reflexionar sobre les diferents maneres de comunicar-nos. Aquestes expressions ens faciliten i obren les portes a dir allò que necessitem amb respecte i, per tant, ens ajuden a millorar les relacions en els diferents àmbits: familiar, personal i escolar.