David Camps Pons

David camps

Les pràctiques restauratives volen fer incidència de manera intencional, estructurada i proactiva sobre la convivència. Des del meu punt de vista, són una estratègia o conjunt de pràctiques, per a conrear-la en positiu. En conjunt, les pràctiques restauratives m’han fet comprendre i complementar la meva visió sobre l’educació emocional.