Asun Gallardo Bonet

Asun GAllardo

Les petites reunions permeten als alumnes mediadors gestionar amb autonomia i amb una estructura clara els conflictes que es presenten utilitzant el diàleg restauratiu, això potencia la responsabilitat i facilita la presa de decisions de les persones que hi participen per tal de garantir una resolució pacífica.