Àngels Garcia Cunyat

Angels García Cunyat

Quan sent que quelcom no funciona bé em pregunto si s’ha seguit el procés just: objectius clars, participació i explicació. Les persones confiem i col·laborem més unes amb altres si sentim que som tractades amb justícia. El procés just m’ajuda a valorar si les decisions preses segueixen els principis restauratius.